Generalforsamling 21. april

Gentofte Skakklubs generalforsamling og lynturnering 2022 – indkaldelse

Kære medlem af Gentofte Skakklub.

Du inviteres hermed til generalforsamling i Gentofte Skakklub torsdag den 21. april kl. 19.00 med efterfølgende lynturnering. Det bliver en super aften, hvor vi kan se tilbage på året, der er gået, se fremad på året der kommer og ikke mindst spille skak! Generalforsamlingen er fra 19.00-20.00, hvorefter der er lynturnering til 21.30.

Dagsorden på den ordinære generalforsamling er:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Formandens beretning.
 4. Kasserens gennemgang af regnskabet til afstemning.
 5. Rettidigt indkomne forslag til afstemning.
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Valg af op til 7 medlemmer til bestyrelsen, der alle vælges for ét år ad gangen:
 8. Formand,
 9. Næstformand,
 10. Kasserer,
 11. 2 eller 4 bestyrelsesmedlemmer.
 12. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for ét år.
 13. Evt.

Hvis man har lyst til at stille op til bestyrelsen, kan man gøre dette helt frem til afstemningen, men man må også meget gerne kontakte undertegnede i forvejen.

Indkomne forslag skal fremsendes senest om en uge dvs. den 10. april.

Vi glæder os til at se dig!

På vegne af bestyrelsen

Andreas Weidinger

Formand